กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพิมพ์ปวีณ์ วิเศษฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครูชำนาญการ
นายวิศรุต ตันนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง