ข้อมูลอาคารเรียน

อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 7 หลัง  ส้วม 13 หลัง สนามฟุตบอล 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 2 สนาม  สนามวอลเล่บอลย์ 1 สนาม สนามเทนนิส 1 สนาม สนามกีฬาประเภทอื่น ๆ (ระบุ) วู๊ดบอล 1 สนาม โรงอาหาร 1 แห่ง หอประชุม 1 แห่ง