หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : ค่ายภาษาอังกฤษ/จีน
โดย : rattagun
อ่าน : 352
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
พิมพ์ 

วันที่ 26 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรม