หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : บันทึกข้อตกลงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและรับมอบเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา
โดย : rattagun
อ่าน : 178
อังคาร ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับฟังข้อตกลงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1