ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ภูมิพล
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนวิชาช่าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาช่าง