ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอารียา พลเวียง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาจีน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาจีน