ชื่อ - นามสกุล :นายธีรยุทธ ภูมิพล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาสังคมศึกษา