ชื่อ - นามสกุล :นางปรียาภรณ์ เพียรพิจิตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาไทย