ชื่อ - นามสกุล :นายไพบูลย์ วรรณภาวรรณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาไทย