ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย นกเผือก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษฝ่ายบุคลากร
หน้าที่หลัก :บริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ