ชื่อ - นามสกุล :นางณกัญญา พึ่งเกษม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาคณิตศาสตร์