ชื่อ - นามสกุล :นางรดาทิพย์ อยู่สุข
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาการงานอาชีพ