[ may07259 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พัราภรณ์ สท้านไตรภพ
ชื่อเล่น : 
เมย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
28/12/2543
อายุ : 
12
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
may_07259@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
ซอบผ่องโสภา อ่อนนุช 46 บ้านเลขที่ 419
อำเภอ : 
สวนหลวง
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10250
เบอร์โทรศัพท์ : 
0805849289
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา