[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กาญจนาเกมส์

สูจิบัตรการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน

เอกสารการแข่งขัน

ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ภาพการแข่งขัน
สรุปเหรียญรางวัล

ภาพกิจกรรมสำคัญ

ภาพกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

แสดงผลงานวิจัย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๔
วันแม่
วันวิสาขบูชา
วันไหว้ครู


ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กีฬาสี ๒๕๕๕

เปิดบ้านกาญจนา

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 13 IP
ขณะนี้
13 คน
สถิติวันนี้
529 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1046 คน
สถิติเดือนนี้
2510 คน
สถิติปีนี้
87508 คน
สถิติทั้งหมด
881943 คน
IP ของท่านคือ 34.204.169.230
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอนฟิสิกส์
โดย : rattagun
เข้าชม : 4600
ศุกร์์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอนฟิสิกส์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนฟิสิกส์ จํานวน ๑ อัตรา
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๓๙๐ บาท โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้ว ๕% เดือนละ ๔๕๗ บาท)
     ๑.๑ สาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิชาฟิสิกส์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สําเร็จการศึกษา    
     ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เลขที่ ๒๐๙ หมู่ ๓ ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวัน เวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
    ๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
    ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
    ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
    ๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
    ๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๑ รูป
    ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ รูป
    ๔.๗ สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ รูป
๕. การยื่นใบสมัคร
    ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
    ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ ในใบสมัคร
    ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗ . วิธีการคัดเลือก การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘ . วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนกาญจนา ภิเษก วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 17/พ.ย./2566
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาจีน 13/พ.ย./2566
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง 1/ต.ค../2566
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 29/ก.ย./2566
      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 9/พ.ค./2566

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchanapisekschool@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป